Nieuws & Activiteiten


Januari 2023: Pubquiz Martinusbrouwerij!


November 2019: 

Meld je aan voor de pubquiz op 22 november in het Heerenhuis, met daarna een feest met DJ Cardiac Mike!!!

pubqiu

Mei 2019:

Oproep aan alle specialisme vertegenwoordigers: vul nu nog de ‘work time evaluator’ in, zodat we de resultaten voor de zomer nog kunnen presenteren.


Maart 2019:

AVUMCG activiteit: ‘ICE AIOS’. De laatste rondjes op het ijs van dit seizoen, met nadien een borrel. Gratis toegankelijk voor leden van de AV UMCG!

Let op: voor curling zijn de plekken beperkt, dus wees op tijd met je opgeven voor een van de twee clinic’s.

Mail gerust als je vragen hebt!

ICE AIOS (4)

Februari 2019:

Nieuwe pagina met informatie over zwangerschap en voorzieningen daaromtrent in het UMCG:

http://cms.umcg.nl/personeel/aeng/themas/1153402/?subwebbranch


Winnaar Pubquiz 2018: UCP AIOS!


Burn-out onder de aios

Woensdag 12 september heeft de Jonge Specialist een enquête gepubliceerd over de werkdruk onder aios. Uit deze enquête blijkt onder andere dat:

  • Aios gemiddeld 8 uur per week overwerken. En dat aios voor de bereikbaarheidsdiensten niet altijd conform de CAO worden gecompenseerd.
  • Eén op de vijf respondenten een verhoogde kans heeft op burn-out.
  • 95% van de aios trots is op het vak, maar wel eens twijfelt. Deze twijfels komen met name voort uit een verstoorde werk-privé balans, de cultuur in de zorg, de slechte arbeidsperspectieven en gebrek aan autonomie.

Kijk voor meer informatie en het gehele rapport op Resultaten aios enquete 2018_Gezond en veilig werken

Verder heeft de Jonge Specialist een handige brochure gemaakt over de arbeidsvoorwaarden Brochure Arbeidsvoorwaarden_ wat staat er in jouw cao

Wat wordt er in het UMCG gedaan aan preventie?

Vanuit het UMCG wordt er ook coaching en intervisie voor aios georganiseerd;

Intervisie: In een groep met maximaal 4 personen kun je onderwerpen bespreken waar je binnen je opleiding tegen aanloopt en die niet makkelijk bespreekbaar zijn in de hectiek van alle dag. In deze intervisiegroep kan je spreken in vertrouwelijkheid en zonder tijdsdruk. Deze activiteit wordt gefinancierd door de Raad van Bestuur.

Coaching aios: Een coachingstraject is voor aios die zich willen ontwikkelen als professional op het gebied van communicatie, samenwerking of persoonlijke ontwikkeling. Ook als je bijvoorbeeld op de werkvloer feedback krijgt, waarvan je niet weet wat je er mee aan moet, is coaching een goede optie.

Neem voor bovenstaande contact op met j.wiering@umcg.nl of t.f.m.vessies@umcg.nl.

Of kijk op: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Wenckebach_Instituut/Aios/coachingenintervisie/


Kinderopvang en AIOS UMCG

Op verzoek van het AVUMCG heeft Stichting kinderopvang stad Groningen (SKSG)  een aangepast flexibel kinderopvang contract opgesteld voor AIOS van het UMCG.

Zie voor meer informatie over de gemaakte afspraken deze flyer van SKSG. Aanvullende informatie is te vinden op hun website, welke via deze link te bereiken is.