Doelstelling

Belangenbehartiging van de arts-assistenten In de regel zijn arts-assistenten in het UMCG slechts passanten voor de werkgever. De belangen van de AIOS dreigen daarom continu ondergesneeuwd te raken ten opzichte van andere belangen. Om deze reden participeert de AV-UMCG in vele gremia waar daadwerkelijk medezeggenschap plaatsvindt. Te denken valt onder meer aan de centrale opleidingscommissie… Lees verder Doelstelling